La dyfalbarhad mae'n ailadrodd gair a lefarwyd neu a glywyd mewn eiliad flaenorol, wedi'i ynganu yn lle'r gair targed. Gadewch i ni ddychmygu ein bod wedi dangos llun o forthwyl a bod y claf wedi dweud "morthwyl" mewn gwirionedd. Mae dyfalbarhad yn digwydd pan fydd y claf, o flaen delwedd ddilynol, yn parhau i ddweud "morthwyl". Mae dyfalbarhad yn wahanol i echolalia (ailadrodd rhan olaf brawddeg a gynhyrchwyd neu a glywir) ac i ystrydeb ieithyddol a all ddigwydd heb gynhyrchiad diweddar o'r gair.

Pam mae dyfalbarhad yn digwydd? Yn ôl Cohen a Dehaene (1998) "cynhyrchir dyfalbarhad pan nad yw'r lefel brosesu yn derbyn y mewnbwn y gofynnwyd amdano fel arfer, felly mae gweithgaredd y broses flaenorol yn parhau". Mae'r un awduron hefyd yn siarad am bydredd esbonyddol, h.y. mae'r tebygolrwydd y cynhyrchir ymateb dyfalbarhaol yn lleihau wrth i'r amser rhwng dau weithgaredd gynyddu. Yn ôl Martin a Dell (2004) mae dyfalbarhad a rhagolygon yn rhannu'r un mecanwaith, gweithrediad y mecanwaith yw:

 1. Mae'n "diffodd" y cynhyrchiad blaenorol
 2. yn actifadu'r cynhyrchiad cyfredol
 3. paratoi'r cynhyrchiad nesaf

Strategaethau ar gyfer lleihau datblygiadau (Moses, 2014):


 • Cynyddu actifadu targed
 • Osgoi dyfalbarhad
 • Darparu strategaethau cyfathrebu amgen
 • Annog hunan-fonitro
 • Addysgu aelodau o'r teulu a'r rhai sy'n rhoi gofal ar reoli dyfalbarhad

Mae'r awduron, fodd bynnag, yn awgrymu hynny peidiwch â delio'n benodol â dyfalbarhad, ond i drin yr anhwylder lleferydd sylfaenol, gan fod dyfalbarhad yn amlygiad ohono.

Triniaethau penodol ar gyfer datblygiadau. Fodd bynnag, mae yna driniaethau sydd wedi'u hanelu'n benodol at leihau dyfalbarhad. Mae'r rhain yn strategaethau y mae llawer o gydweithwyr eisoes yn eu defnyddio allan o synnwyr cyffredin:

 • Torri ar draws y claf ag ystum pan fydd dyfalbarhad yn dechrau
 • Siaradwch yn fyr am rywbeth arall ac yna dychwelwch at y pwnc
 • Cyflwynwch yr eitemau gydag amseroedd mwy ymledol ’

Ymhlith y dulliau strwythuredig mae gennym ni'r ddau TAP (Triniaeth ar gyfer Dyfalbarhad Aphasig) gan Helm-Estabrooks bod y RAP (Lleihau Dyfalbarhad Aphasig) gan Muñoz; mae'r olaf wedi'i seilio'n fanwl gywir ar drin yr ysbeidiau rhwng ysgogiadau

llyfryddiaeth

Cohen L, Dehaene S. Cystadleuaeth rhwng y gorffennol a'r presennol. Asesu a dehongli dyfalbarhad geiriol. Ymenydd. 1998 Medi; 121 (Rhan 9): 1641-59.

Helm-Estabrooks N, Emery P, Albert ML. Trin rhaglen dyfalbarhad aphasig (TAP). Ymagwedd newydd at therapi affasia. Arch Neurol. 1987 Rhag; 44 (12): 1253-5. 

Martin N, Dell GS. Dyfalbarhad a rhagolygon mewn affasia: ymwthiadau cychwynnol o'r gorffennol a'r dyfodol. Semin Speech Lang. 2004 Tach; 25 (4): 349-62.

Moses, M., Nickels, L., & Sheard, C. (2004). Dyfalbarhad y gair ofnadwy hwnnw! gallai dealltwriaeth fod yn allweddol. ACQuiring gwybodaeth mewn lleferydd, iaith a chlyw6(2), 70 74-.

Muñoz, ML (2011), Lleihau dyfalbarhad aphasig: Astudiaeth achos, Safbwyntiau ar Niwroffisioleg ac Anhwylderau Lleferydd ac Iaith Niwrogenig, 21 (4), 175-182

Dechreuwch deipio a gwasgwch Enter i chwilio

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Y defnydd o'r sgript mewn affasia