diagnosis niwroseicolegol a gwerthuso therapi lleferydd
  • dyslecsia, dysorthography, dyscalculia, dysgraffia
  • Aflonyddwch mewn sylw a gorfywiogrwydd / byrbwylltra (ADHD)
  • Anhwylderau iaith gynradd
  • PlusdotationPotensial gwybyddol uchel
triniaeth niwroseicolegol a therapi lleferydd
  • Triniaethau ar gyfer anhwylderau penodoldysgu, anhwylderauattenzione ac anhwylderau o iaith
  • Trin anhwylderau voce
  • Trin anhwylderau wennol
hyfforddiant rhieni
  • Llwybr o cefnogaeth i rieni ar gyfer rheoli problemau ymddygiad plant
cymorth astudio

Dechreuwch deipio a gwasgwch Enter i chwilio

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!