• PlusdotationPotensial gwybyddol uchel
  • Canlyniadau digwyddiadau serebro-fasgwlaidd (strôc)
  • Clefydau niwroddirywiol
  • Triniaethau ar gyfer y iaith
  • Triniaethau ar gyfer cof, attenzione, cynllunio a rheoli gweithgareddau
  • Ysgogiad gwybyddol

Dechreuwch deipio a gwasgwch Enter i chwilio

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!